X-CODE

Spolehlivá identifikace hydraulických hadic, šroubení a komponentů pomocí X-CODE

Co si představit pod pojmem X-CODE?

Štítek s alfanumerickým kódem

Tímto šestimístným kódem označujeme všechny námi vyrobené hydraulické hadice, na přání zákazníka také hydraulické šroubení a hydraulické komponenty.

Hlavní užitek pro zákazníka spočívá v tom, že hydraulická hadice je tímto plně identifikovatelná / její délka, pracovní tlak, světlost, druh, rozměr a vzájemné natočení koncovek, povrchová ochrana hadice apod. /. V případě hydraulického šroubení je identifikovatelný rozměr, materiál, povrchová úprava apod. Jedná-li se o hydraulický komponent, lze tímto identifikovat tyto parametry: typ, průtok, pracovní tlak, rozměry apod.

Výhody:

Nacházíte se mimo Českou republiku a potřebujete náhradní díl?
Díky X-CODE je náš servisní zásah v zahraničí velmi rychlý. Stačí nás telefonicky kontaktovat na tel. +420 602 475 506 a to 24 hodin denně a nahlásit nám příslušný X-CODE. Zajistíme okamžitý výjezd HANSA FLEX servisního technika v příslušné lokalitě s požadovaným náhradním dílem.

Nepoužíváte dosud hydraulické hadice a další komponenty HANSA FLEX a chcete již nyní využívat výhod X-CODE?

Nabízíme možnost dokódování prvků jiných dodavatelů. Je to snadné, stačí kontaktovat některou z našich provozoven.